VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov Rebeca Redek s.p., Prešernov trg 1, 6000 Koper je zasebnosti prijazna družba in spoštuje tako zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, kakor tudi vaše želje. Zato vas vabimo, da si več o obdelavi osebnih podatkov preberete v spodnjih poglavjih, ki so ločena glede na obliko sodelovanja z nami oz. namenom obdelave osebnih podatkov.

V primeru, da bi potrebovali vaše podatke, vas bomo o tem obvestili, vam pojasnili, zakaj jih potrebujemo, za kakšen namen jih bomo obdelovali in vas, v določenih primerih, prosili, da nam jih prostovoljno posredujete skupaj s soglasjem za njihovo obdelavo.

Če želite stopiti v kontakt z nami ali pridobiti podrobnejše informacije o naših izdelkih

Če boste z nami komunicirali preko e-pošte, spletne strani, telefona ali na drug način, potem bomo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa hranili do zaključka naše komunikacije. Če to želite, pa lahko našo komunikacijo kadarkoli prekinete in zahtevate izbris svojih osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov: Rebeca Redek s.p., Prešernov trg 1, 6000 Koper.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: zakoniti interes (6(1)f člen GDPR) upravljavca za potrebe komuniciranja z vami in odgovorov na vaša vprašanja ter posredovanje konkretne ponudbe.

Kategorije uporabnikov: vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za trženje, marketinške agencije, zunanji izvajalci koriščenih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe: do zaključka komunikacije.

Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov info@hudamuda.si.

Če boste ocenili, da vaših pravic ne izvršujemo ustrezno, je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na: www.ip-rs.si ).

Če ste na naši spletni strani opravili nakup

Prosili vas bomo, da nam posredujete vaše ime in priimek, telefonsko številko, e-poštni naslov in naslov za dostavo. Na vaš e-poštni naslov bomo poslali potrditev nakupa oziroma vam posredovali račun za opravljen nakup. Vaši osebni podatki, ki se obdelujejo preko spleta, se prenašajo preko varnega protokola SSL. Ta protokol SSL omogoča, da so vaši osebni podatki šifrirani in potujejo varno preko internetnih povezav. Šifriranje se vključi pred pričetkom prenosa osebnih podatkov. Da ste v zaščitenem stanju boste vedeli, ko se bo v desnem spodnjem kotu brskalnika pojavila zaklenjena ključavnica. Poleg tega se pri vstopu v varnostno stanje prvi znaki spletne strani iz “http” spremenijo v “https” in vaši osebni podatki so za t.i. »požarnimi zidovi«, zaščiteni pred kakršnimkoli zunanjim dostopom. Vašo telefonsko številko ali e-naslov potrebujemo, da lahko potrdimo vaš nakup in vas kontaktiramo v primeru morebitnih posebnosti v zvezi z vašo rezervacijo. Vaš naslov pa, da lahko nemoteno opravimo dostavo.

Upravljavec osebnih podatkov: Rebeca Redek s.p., Prešernov trg 1, 6000 Koper.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: sklepanje pogodbe o nastanitvi oz. koriščenju storitev (6(1)b) člen Splošne uredbe). Če posameznik podatkov ne priskrbi, sklenitev pogodbe ni mogoča. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa, zalog in kapacitet, ter izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.

Kategorije uporabnikov:  vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za management, zunanji izvajalci koriščenih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe: Če ste označili, da želite prejemati personalizirane ponudbe, bomo vaše podatke hranili do vašega preklica.

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost ter v omejen obsegu izbris, omejitev obdelave in ugovor. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov info@hudamuda.si.

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na: www.ip-rs.si).

Piškotki

Naša spletna stran uporablja dve skupini piškotkov: Nujne in analitične.

Nujni piškotki so potrebni za brezhibno delovanje strani (npr. predvajanje video in zvočnih vsebin) in analitiko uporabe spletne strani. Nastavijo se, ko izvedete kakršnokoli akcijo na spletni strani, ki se zgodi s klikom na enostavne povezave. Za te piškotke nam v skladu z uredbo GDPR ni potrebno dobiti vaše privolitve. Če ste v brskalniku povsem onemogočili vse piškotke, morda ne boste mogli pregledovati naše spletne strani. Vsi nujni piškotki so naši lastni piškotki (t. i. “first party cookies”), ki smo jih nastavili tako, da se Rebeca Redek s.p., Prešernov trg 1, 6000 Koper, IP naslovi uporabnikov samodejno zakrijejo. Kjer je to navedeno v spodnji razpredelnici, osebne podatke, ki jih obdelujemo z uporabo piškotkov, za nas obdelujejo zunanji izvajalci (piškotki se hranijo pri njih). Če gre ob tem za prenos v države izven EU, je navedena tudi država in uporabljen zaščitni ukrep.

Analitični piškotki nam pomagajo, da spletno stran čim bolj prilagodimo željam uporabnikov in njihovim navadam. Gre torej za analitiko obiska spletne strani in navad njenih uporabnikov.

Na kakšen način lahko uveljavljam svoje pravice?

Svoje pravice lahko kadarkoli uveljavljate na način, da nam pišete po navadni pošti na zgoraj navedeni naslov ali na e-naslov info@hudamuda.si. Da bomo vedeli, da pravice uresničujemo pravi osebi, vas bomo ob tem zaprosili za identifikacijo oz. podatek, s katerim vas bomo lahko enolično identificirali.

Katere pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov je mogoče uveljavljati, je odvisno od tega, v kakšnem stiku ste z nami. O svojih pravicah si vedno lahko več preberete pri posameznih situacijah opisanih na tej spletni strani.

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Datum: 25. 1. 2022